اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1397/02/29

قرآن وعترت

برگزاری مسابقات قرآن و عترت ویژه اساتید

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/02/26

جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن دانش آموختگی ویژه فارغ التحصیلان

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/02/23

کسب افتخارآمیز مقام سوم در ششمین مسابقات ملی کن ست ایران

کسب افتخار آمیز مقام سوم درششمین مسابقات ملی کن ست ایران (گرایش ماموریت سنجشی – ارتباطی)

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/02/13

مسابقه ملي طراحي المان شهدا

جلسه داوري مسابقه ملي طراحي المان شهدا

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/02/11

برگزاری جشن

جشن بزرگ روز جوان ونیمه شعبان

ادامه مطلب