اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 14 مرداد 1400

برنامه های آینده

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه کامپیوتر

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی مهندسی عمران

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری داخلی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/06/31

مسابقه پایان نامه برتر

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، مسابقه پایان نامه برتر

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/08/05

کنفرانس

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

ادامه مطلب

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1400/05/13

مشاوره تحصیلی رایگان

مشاوره تحصیلی رایگان ویژه انتخاب رشته

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/04/26

سین برنامه های همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی

سین برنامه های همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/04/26

همایش

همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی در سه روز

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1400/04/23

کارگاه

کارگاه نوروفیدبک در درمان اختلالات روانی

ادامه مطلب