#cap1
    سایت موسسه آموزش عالی خاورانwww.khi.ac.ir

برنامه های آینده

زمان برگزاری :1395/11/03

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی و تعیین ضریب تصحیح برای خطای کندخوانی در کنتورهای آب خانگی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1395/11/21

همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

ارسال مقاله به همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/01/01

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

مقالات برگزیده سمپوزیوم یازدهم در پایگاه ISC ثبت خواهند شد.

ادامه مطلب

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1395/11/01

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی شرایط کارگاهی با رویکرد HSE برمبنای مطالعات میدانی پروژه‌های ساخت و ساز شهر مشهد (مطالعه موردی)

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1395/10/16

همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار

ارسال مقاله به همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1395/10/13

قابل توجه دانشجويان درس پروژه (طرح نهايي ) كه در بهمن ماه براي دفاع مراجعه دارند

قابل توجه دانشجويان درس پروژه (طرح نهايي ) كه در بهمن ماه براي دفاع مراجعه دارند

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1395/10/10

پیام مشاور شماره 60

پیام مشاور شماره 60 مقابله با اضطراب امتحان

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1395/10/04

برگزاری همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار

همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایداربرگزار شد

ادامه مطلب