برنامه های آینده

مسابقه
زمان برگزاری :1400/06/31

مسابقه پایان نامه برتر

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، مسابقه پایان نامه برتر

ادامه مطلب

سومین
زمان برگزاری :1400/06/31

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، دهمین المپیاد هیدرولیک ایران

دهمین المپیاد هیدرولیک ایران

ادامه مطلب

کنفرانس
زمان برگزاری :1400/08/05

کنفرانس

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

ادامه مطلب

رخدادهای یک ماه گذشته

فرصتی
زمان برگزاری :1400/06/15

فرصتی #استثنائی برای یادگیری #زبان

بعد از فارغ التحصیلی به راحتی #انگلیسی صحبت کنید ، بخوانید و بنویسید.

ادامه مطلب

معرفی
زمان برگزاری :1400/05/31

معرفی گروه تربیت بدنی

معرفی گروه تربیت بدنی

ادامه مطلب