اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 5 خرداد 1398

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1398/02/30

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

حضورفعال دانشجویان کانون قرآن و عترت در این نمایشگاه

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/02/24

اردوی علمی- آموزشی

اردوی علمی-آموزشی کروکی دانشجویان معماری داخلی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/02/18

غبار روبی نمازخانه موسسه

غبارروبی نمازخانه موسسه در آستانه ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/02/16

چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری

چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری منطقه 11 مشهد

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/02/15

تمرین درس عکاسی

تمرین درس عکاسی دانشجویان معماری داخلی در خانه تاریخی داروغه مشهد

ادامه مطلب