#cap1
    سایت موسسه آموزش عالی خاورانwww.khi.ac.ir

برنامه های آینده

زمان برگزاری :1396/06/16

برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در شهریور 1396 برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/09/09

برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی درآذرماه1396 برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/09/23

برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در آذرماه 1396 برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/10/07

برگزاری همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی در دیماه 1396 برگزار خواهد شد

ادامه مطلب

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1396/03/31

شروع زمان ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/31

شروع زمان ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/31

شروع زمان ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/31

شروع زمان ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی آغاز شد.

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/31

نامه حمایت

ارائه نامه حمایت از دانشجو بعد از دوران تحصیل

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/29

ضیافت افطاری

ضیافت افطاری و تجلیل از ممتازین علمی ، پژوهشی، ورزشی و فعالین فرهنگی و بسیجی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/13

فضاسازی دانشگاه به مناسبت رحلت امام خمینی (ره)

فضاسازی دانشگاه به مناسبت رحلت امام خمینی (ره)

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/11

مسابقه خاطرات دوران دانشجوئی

مسابقه ارسال عکس های خاطرات دوران دانشجوئی

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1396/03/08

برگزاری کارگاه تفسیر قرآن (ویژه اساتید و هیئت علمی)

گروه معارف با همکاری امور فرهنگی به منظور مانوس شدن و آشنایی هرچه بیشتر با قرآن کریم

ادامه مطلب