اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 2 بهمن 1397

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1397/10/26

جلسه کانون ها

بررسی و ارزیابی فعالیت کانون ها

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/10/06

همایش و کارگاه تخصصی

همایش منطقه‌ای اعضای کانون‌های همیاران سلامت روان و کارگاه تخصصی، ویژه کارشناسان و مسئولین مراکز مشاوره دانشگاهها

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1397/10/06

تریبون آزاد

برگزاری تریبون آزاد با موضوع ازدواج

ادامه مطلب