درباره ما

پیشرفت ها و موفقیت های اخیر که نصیب دانشمنــدان، پژوهشگــران و دانشجویــان ایران در سطح بین الملل شده است بیانگر وجود پتانسیل بسیار بالایی در میان استادان دانشگاههـــــاست. لذا در راستای استفاده بهینه از این پتانسیل، جمعی از استادان مجرب و متخصص از دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران و فردوسی مشهد گرد هم آمده و هسته اولیه یک موسسه آموزش عالی را تشکیل دادند. این هیات پس از کسب مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی اقدام به تاسیس موسســه آمـــوزش عالـی خــــاوران نمــودند. هسته اولیه موسسه متشکل از دو گروه عمران و کامپیوتر می باشد که در سال 1384 فعالیت خود را به منظور پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی عمران و کاردانی کامپیوتر آغاز نمود. در ادامه با توجه به دارا بودن امکانات آزمایشگاهی و آموزشی بسیار مناسب در جهت تربیت دانشجویان توانمند، در سال های بعد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افزایش رشته های موسسه استقبال نموده بطوریکه هم اکنون با گذشت 6 سال از آغاز فعالیت موسسـه، گروههای برق و معماری و شهرسازی نیز مطابق با سیاست های موسسه مشغول به تربیت دانشجویان متخصص و زبده می باشند.   برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می شود بطور مستمر از سایت این موسسه بازدید فرمایید.