تماس با موسسه:
دانشجویان، اساتید، مسئولان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دیگر مراجعه کنندگان محترم می توانند از طریق هریک از نشانی های زیر باما ارتباط برقرار نمایند:
نشانی موسسه جهت مراجعه حضوری: مشهد - بزرگراه امام علي (ع) - بلوار شهيد رفيعي - خيابان فلاحي 4 - برادران حسيني 12
کد پستی موسسه جهت نامه نگاری: 9184163381
آدرس پست الکترونیکی : info@mail.khi.ac.ir
تلفن: 35230690 (051)