اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

رخدادهای یک ماه گذشته

زمان برگزاری :1398/06/30

هلال احمر

ثبت نام کانون دانشجویی هلال احمر

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/06/16

معرفی اساتید گروه برق و کامپیوتر

معرفی اساتید گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/06/16

معرفی اساتید گروه معماری و شهرسازی

معرفی اساتید گروه معماری و شهرسازی موسسه اموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/06/16

معرفی اساتید دانشکده عمران و محیط زیست

معرفی اساتید دانشکده عمران و محیط زیست موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

زمان برگزاری :1398/06/15

چرا خاوران؟

چرا دانشگاه خاوران را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنیم؟

ادامه مطلب