جستجو

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/24

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/24

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

عقد
زمان برگزاری :1401/03/21

عقد تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه در گروه معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

همایش
زمان برگزاری :1401/03/21

همایش

برگزاری همایش در گروه معماری و شهرسازی

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/17

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/17

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/10

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/10

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/10

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/03

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/03/03

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

بازدید
زمان برگزاری :1401/02/29

بازدید

بازدید گروه مهندسی پزشکی از بیمارستان ناظران، بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان جوادالائمه (ع)

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/27

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/27

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسه
زمان برگزاری :1401/03/19

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1401/02/21

کارگاه

کارگاه گروه عمران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/03

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/20

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

نشست
زمان برگزاری :1400/12/19

نشست تخصصی

گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1400/10/18

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1400/10/14

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1400/10/14

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/11

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در کارخانه آرکا جم شرق

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/09

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام کارشناس الکترونیک در شرکت آراس راس

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/09

استخدامی مهندسی پزشکی

کارشناس فروش در شرکت پیشگام طب

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/10/09

کارگاه

کارگاه کامپیوتر

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/09

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت فن آوران سلامت آریایی آروین

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/02

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت کالا پزشکی مبنا

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/05

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در احیا درمان پیشترفته

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/02

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت تیواطب شرق

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/02

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت کیمیاگران طب سلامت

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/06

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت دانش بنیان دایا دانش گستر آرمان

ادامه مطلب

استخدامی
زمان برگزاری :1400/10/02

استخدامی مهندسی پزشکی

استخدام در شرکت نخ جراحان سینا خراسان

ادامه مطلب

همایش
زمان برگزاری :1400/09/20

همایش

دومین همایش پژوهش و فناوری

ادامه مطلب

همایش
زمان برگزاری :1400/09/20

همایش

دومین همایش پژوهش و فناوری

ادامه مطلب

همایش
زمان برگزاری :1400/09/20

همایش

دومین همایش پژوهش و فناوری

ادامه مطلب

اخذ
زمان برگزاری :1400/08/08

اخذ مدرک دکتری رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

فرصتی
زمان برگزاری :1400/06/15

فرصتی #استثنائی برای یادگیری #زبان

بعد از فارغ التحصیلی به راحتی #انگلیسی صحبت کنید ، بخوانید و بنویسید.

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری داخلی

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه معماری

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی مهندسی عمران

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/05/20

کارگاه آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی گروه کامپیوتر

ادامه مطلب

سین
زمان برگزاری :1400/04/26

سین برنامه های همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی

سین برنامه های همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/04/29

کارگاه

کارگاه اخلاق درپژوهش

ادامه مطلب

همایش
زمان برگزاری :1400/04/26

همایش

همایش حوزه های کاری و آینده شغلی مهندسی پزشکی در سه روز

ادامه مطلب

کنفرانس
زمان برگزاری :1400/08/05

کنفرانس

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

ادامه مطلب

مسابقه
زمان برگزاری :1400/06/31

مسابقه پایان نامه برتر

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، مسابقه پایان نامه برتر

ادامه مطلب

سومین
زمان برگزاری :1400/06/31

سومین یادواره دکتر حسین صدقی، دهمین المپیاد هیدرولیک ایران

دهمین المپیاد هیدرولیک ایران

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1400/04/23

کارگاه

کارگاه نوروفیدبک در درمان اختلالات روانی

ادامه مطلب

چاپ
زمان برگزاری :1400/03/05

چاپ مقاله #علمی_پژوهشی

چاپ مقاله #علمی_پژوهشی دانشجوی کارشناسی ارشد خاوران در پژوهشنامه خراسان بزرگ

ادامه مطلب

هفته
زمان برگزاری :1399/09/22

هفته پژوهش گرامی

جشنواره پژوهش و فناوری خاوران

ادامه مطلب

غرفه
زمان برگزاری :1398/09/23

غرفه خاوران در نمایشگاه هفته پژوهش

غرفه دانشگاه خاوران در نمایشگاه بین المللی مشهد به مناسبت هفته پژوهش

ادامه مطلب

سخنرانی
زمان برگزاری :1398/01/25

سخنرانی هفتگی

لیست جلسات سخنرانی هفتگی و تازه های علمی بهار 1398

ادامه مطلب

برگزاری
زمان برگزاری :1398/02/01

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی HSE

ادامه مطلب

چاپ
زمان برگزاری :1397/09/30

چاپ مقاله

چاپ مقاله دانشجویان خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1398/02/03

جلسات سخنرانی هفتگی

جلسات سخنرانی هفتگی و تازه های علمی اردیبهشت 1398

ادامه مطلب

چاپ
زمان برگزاری :1398/01/26

چاپ مقاله

چاپ مقاله دانشجویان خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1398/01/27

جلسات سخنرانی هفتگی

جلسات سخنرانی هفتگی و تازه های علمی فروردین 1398

ادامه مطلب

سخنرانی
زمان برگزاری :1397/01/18

سخنرانی دکتر امین شهرکی مدرس دانشگاه Ostfoldنروژ

عنوان سخنرانی: اینترنت اشیا و کاربردها درصنایع هوشمند سازی

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/10/05

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" بررسی اقتصادی طراحی سازه های فولادی در دو روش LRFD و َASD " و " مقایسه لرزه ای انواع مهاربند ها در سازه های فولادی " و " سازه های نگهبان "

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/09/28

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" اینترنت اشیا " و " اقیانوس قرمز ، اقیانوس آبی "

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/09/21

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" محیط یادگیری سازنده گرا در آموزش معماری " و " بررسی نظریه ها و روش های نوین آموزش معماری " و " بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت در طراحی و اجرای نما های ساختمانی "

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/09/14

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" تربیت بدنی و سلامت عمومی جامعه "

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/09/07

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" هرزه نگاری در فضای مجازی"

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/08/30

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" شیوه نگارش نامه ها در انگلیسی و بررسی چند نمونه از نامه ها " و " معرفی راکتور های هسته ایی و کاربرد آن در پزشکی هسته ایی "

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/08/23

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" ارزیابی تجارت جهانی در سیستم حمل و نقل درون شهری " و " نظریه برنامه ریزی مشارکتی در شهرسازی"

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1396/08/16

جلسات سخنرانی هفتگی علمی – پژوهشی

" کنکور کارشناسی ارشد معماری و آشنایی با گرایش های آن " و " آموزش با محوریت تعاملات خلاق در دانشجویان "

ادامه مطلب

برگزاری
زمان برگزاری :1396/08/10

برگزاری جلسه همکاری

برگزاری جلسه مسئولین و معاونین موسسه آموزش عالی خاوران با مدیران واحد پژوهشی پالایشگاه گاز خانگیران

ادامه مطلب

آشنایی
زمان برگزاری :1395/02/23

آشنایی با گرایش معماری داخلی و حوزه های کاربردی آن

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : سرکار خانم مهندس مشرقی)

ادامه مطلب

جایگاه
زمان برگزاری :1395/02/21

جایگاه نانو در طراحی ساختمانهای نوین

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس صیادی )

ادامه مطلب

روش
زمان برگزاری :1395/03/04

روش شناسی پژوهش در روانشناسی محیطی و علوم اجتماعی

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : سرکار خانم دکتر فرکیش )

ادامه مطلب

شیوه
زمان برگزاری :1395/03/04

شیوه های آموزش در فرآیند طراحی معماری (گفتار اول: دانشگاه هاروارد)

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس یزدانی)

ادامه مطلب

اجرایی
زمان برگزاری :1395/03/04

اجرایی کردن ضوابط معماری و شهرسازی در جهت کاهش مصرف انرژی

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : جناب آقای دکتر مداحی)

ادامه مطلب

ثبت
زمان برگزاری :1395/02/28

ثبت و پردازش سیگنال EEG و ERP

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس مزروعی راد )

ادامه مطلب

سخت
زمان برگزاری :1395/02/28

سخت افزارهایHIS

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس صرافان)

ادامه مطلب

پیاده
زمان برگزاری :1395/02/28

پیاده سازی نرم افزاری سیستم های HIS

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران :جناب آقای مهندس عطاران)

ادامه مطلب

آشنایی
زمان برگزاری :1395/02/14

آشنایی با چگونگی عملکرد ابزارهای MIKROTIK

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران :جناب آقای مهندس رضوی)

ادامه مطلب

پردازش
زمان برگزاری :1395/02/14

پردازش گفتار دیجیتال و کاربردهای آن

جلسات سخنرانی هفتگی علمی –پژوهشی(سخنران :جناب آقای دکتر گلی)

ادامه مطلب

شبیه
زمان برگزاری :1395/03/06

شبیه سازی انرژی ساختمان

شبیه سازی انرژی ساختمان

ادامه مطلب

ارزیابی
زمان برگزاری :1395/03/11

ارزیابی ظرفیت های توسعه میان افزا در محلات شهری

جلسات سخنرانی هفتگی علمی -پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس مبهوت )

ادامه مطلب

بازرسی
زمان برگزاری :1395/03/19

بازرسی جوش در ساختمان

کارگاه آموزشی

ادامه مطلب

ایمنی
زمان برگزاری :1395/03/19

ایمنی در کارگاه های ساختمانی

جلسات سخنرانی هفتگی علمی -پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس امیری )

ادامه مطلب

استفاده
زمان برگزاری :1395/03/09

استفاده از فناوری نانو در تکنولوژی بتن

جلسات سخنرانی هفتگی علمی -پژوهشی(سخنران : جناب آقای مهندس هادیان )

ادامه مطلب