اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کوهپیمایی

امور فرهنگی با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و نشاط به مناسبت روز تربیت بدنی و همچنین افزایش روحیه ی نشاط در بین دانشجویان اقدام به برگزاری

اردوی یک روزه کوهپیمایی ویژه آقایان در تاریخ 97/8/3  نمود.