مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در روز دوشنبه مورخ 15/8/96 در محوطه پشتی موسسه و با حضور 32 نفر از دانشجویان پسر به صورت تک حذفی توسط گروه تربیت بدنی موسسه آموزش عالی خاوران، برگزار شد.

 

نفرات برترمسابقه:

 اول:حامد خیر آبادی(تربیت بدنی)

دوم:سعید جعفری(مهندسی پزشکی)

 سوم:مجید گلچیان(تربیت بدنی)