جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
 
عنوان سخنرانی:
بررسی تاثیر ارتفاع و نامنظمی در پلان بر رفتار سازه کنترل شده با میراگر در زلزله های مختلف
 
سخنران: 
جناب آقای دکتر سیامک گل نرگسی
 
تاریخ سخنرانی: 1401/03/17
ساعت برگزاری : 13 الی 15
 
 
شرکت برای عموم آزاد است
ارائه به صورت حضوری در آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی خاوران برگزار خواهد شد.
 و به صورت زنده از فضای مجازی آپارات موسسه
https://www.aparat.com/khavaran_uni/live