اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی سها

امورفرهنگی موسسه برای ترویج فرهنگ انسانیت و با محوریت حفظ کرامت ، احسان و توجه بیشتر

به سالمندان برنامه بازدید از خانه سالمندان را به مناسبت شب یلدا و با حضور دانشجویان در تاریخ

97/9/29 برگزار نمود .

لازم به ذکر است این برنامه با همکاری و اجرای کانون دانشجویی سها برگزار گردید .