اخذ مدرک دکتری رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

جناب آقای دکترالیاس مزروعی راد
عضو محترم هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
 
موفقیت جناب عالی را در اخذ مدرک دکتری رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک تبریک عرض نموده ،توفیق روز افزون شما را درراه علم و دانش از
خداوند متعال خواهانیم .