لیست کارگاه های آموزشی گروه کامپیوتر ویژه دانشجویان کامپیوتر

گروه کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی خاوران به منظور کاربردی نمودن دروس دانشجویان در دوره تحصیل، در نظر دارد در هر نیمسال تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی زیر ­نماید. لازم به ذکر است شرکت در این کارگاه ها برای کلیه دانشجویان کامپیوتر موسسه آموزش عالی خاوران، رایگان می باشد. همچنین اولین دوره از این کارگاه ها در نیمسال دوم 95-96 در حال برگزاری است. ثبت نام دانشجویان سایر رشته های موسسه آموزش عالی خاوران با تخفیف ویژه و سایر دانشگاه ها نیز در این کارگاه ها بلامانع است.