اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،28 آذر 1397

بسیج اساتید

بسیج اساتید موسسه آموزش عالی خاوران در راستای جلسات ماهانه خود اقدام به برگزای جلسه ای مشترک با اساتید بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی (منطقه 9) در محل موسسه نموده است