اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 1 فروردین 1398

بسیج اساتید

بسیج اساتید موسسه آموزش عالی خاوران در راستای جلسات ماهانه خود اقدام به برگزای جلسه ای مشترک با اساتید بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی (منطقه 9) در محل موسسه نموده است