کارگاه آموزشی

💡گروه معماری و شهرسازی خاوران برگزار میکند:
🔮کارگاه مشاوره:
((کار و تحصیل در کشور #ایتالیا))
 
سخنران: #منصوره_غلامی
🛎پژوهشگر دوره دکتری University of Bologna
🛎رتبه یک مسابقه بین المللی collaboration call on bio-climatic farmstead
🛎مهندس ارشد شرکت بین المللی Tata steel میلان ایتالیا
 
🖌موضوع:کسب ویزای کار اروپا از طریق مسابقات بین المللی معماری 
 
⏰زمان:یکشنبه 10 آذر 98ساعت 12 
🚌مکان:دانشگاه خاوران کلاس 306
📊رزرو و ثبت نام:
دانشجویان خاوران=رایگان
💵سایر:25/000تومان
 
ثبت نام:https://evnd.co/JhEqh