جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
عنوان سخنرانی:
ارزیابی تاثیر ابعاد مهندسی ارزش بر موفقیت پروژه های عمرانی
 
سخنران : 
جناب آقای دکتر محمد رضا مبهوت
 
تاریخ سخنرانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
ساعت برگزاری : ۱۲ الی ۱۴