اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

سمینارفنی و داوری کیوکوشن

 

 

برگزاری سمینارفنی و داوری کیوکوشن استان خراسان رضوی در موسسه اموزش عالی خاوران