اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،20 آذر 1398

سمینارفنی و داوری کیوکوشن

 

 

برگزاری سمینارفنی و داوری کیوکوشن استان خراسان رضوی در موسسه اموزش عالی خاوران