اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی قرآن و عترت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت اقدام به برگزاری اولین جشنواره

تلاوت های تقلیدی با هدف شکوفایی استعدادهای صوتی و با نظارت و داوری قاری کشوری،

همراه با اهدای جوایز به نفرات برتر؛ می نماید.