اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

ثبت نام برای استارتاپ ویکند

ویژه دانشجویان دانشگاه #خاوران و خیام

آموزش #تیم_سازی #بوم_کسب_و_کار

ساعت نفسگیر اما پویا

با حضور اساتید حرفه ای حوزه استارتاپ

موضوع:ایده برای بازآفرینی شهری

زمان:چهارشنبه 4 دی الی جمعه 6دی

جایزه نفر اول:6 میلیون تومان

مهلت ثبت نام تا دوشنبه 2 #دی 98

ثبت نام:پیام به آیدی مهندس #توکلی @Art_tvk

دفتر #صنعت خاوران

@khavaran_arch