اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،28 آذر 1397

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی به صورت ویدئو کنفرانسی در تاریخ 7دیماه 1396 در موسسه آموزش عالی خاوران برگزار شد.

 

مشاهده بخشی از ارائه مقالات به صورت ویدئو کنفرانسی