کارگاه سیم پیچی و آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي

 کارگاه سیم پیچی و آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي  در بهمن 1394 جهت استفاده دانشجویان عزیز تکمیل شد.

 

 

 

دروسی که در این آزمایشگاه تدریس می شود به شرح زیر می باشد:

1- ازمايشگاه ماشين هاي dc

2- آزمايشگاه ماشين هاي ac

3- كارگاه سيم پيچي1

4- كارگاه سيم پيچي2