اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

مسابقات قرآن وعترت

ثبت نام سی وسومین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت دانشجویان سراسر کشورآغاز شد
آخرین مهلت پنجم بهمن ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید