اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

بازدید

بازدید دانش اموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان فرزانگان(تیزهوشان) مشهد از نمایشگاه اشنایی

با رشته ها و مشاغل کاری اینده در دانشگاه خاوران