اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

مسابقه ملي طراحي المان شهدا

جلسه داوری مسابقه ملی طراحی المان شهدا در روز 5شنبه مورخ 13اردیبهشت 1397 با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشکده معماری  و شهرسازی برگزار شد.

نتایج مسابقه به زودی اعلام خواهد شد.