اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

زمان ارایه نهایی دروس عملی

 
زمان ارایه نهایی دروس عملی گروه معماری اعلام شد
ساعت تحویل آثار قبل از ساعت 12