قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(مهندسي اجرايي عمران)

 

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی زیر در گروه عمران و مديريت پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی دیگر دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند

رديف مهندسي اجرايي عمران
1 ساختمان‌هاي بتن آرمه
2 ساختمان‌هاي فولادي
3 راهسازي و روسازي
4 خرابيها و دوام بتن
5 آبهاي زيرزميني
6 اجراي سد‌هاي خاكي
7 مقررات ملي ساختمان
8 مكانيك ساختمان
9 مكانيك سيالات و هيدروليك
10 اجزاي ساختمان
11 روش‌هاي مرمت ابنيه
12 مقامت مصالح 1
13 مكانيك خاك و پي

    گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26