اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

جلسه ترمی

گروه معارف موسسه طبق سنوات گذشته برای بررسی سرفصل ها ، نحوه ارائه دروس و مسائل ومشکلات پیش روی دانشجویان جلسه ای با حضور اساتید گروه وبا ریاست مدیر گروه معارف(دکتر رجایی پور)برگزار نمود