بازدید

 
 
برگزاری کلاس درس عکاسی برای دانشجویان معماری داخلی ترم دوم دانشگاه خاوران در خانه تاریخی  ملک مشهد
استاد:جناب فتحی
آشنایی با تکنیک های عکاسی از خانه تاریخی