اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
جمعه، 17 اردیبهشت 1400

ماه مبارک رمضان

امور فرهنگی به سنت هر ساله وبه مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان  با همکاری دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مشهد اقدام به جمع آوریوبسته
 بندی و توزیع بسته های مواد غذایی در بین نیازمندان شبهای قدر مینماید