اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی موسسه 
درتاریخ:97/06/15
در محل:تالار ابن سینا
مسِول برگزاری:امور فرهنگی موسسه