اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397

جشن فارغ التحصیلی

پیش ثبت نام جشن فارغ التحصیلی آغاز شد
ظرفیت محدود
آخرین مهلت ثبت نام 18خرداد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید