اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی موسسه 
درتاریخ:97/06/15
در محل:تالار ابن سینا
مسِول برگزاری:امور فرهنگی موسسه