اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

سفره هفت سین

چیدن سفره هفت سین و تزیین وفضاسازی محیطی 
توسط امور فرهنگی ودانشجویان کانون هنر موسسه