اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

همکاری دانشگاه خاوران و شهرداری ثامن

بازدید دانشجویان معماری موسسه آموزش عالی خاوران  از خانه های تاریخی مشهد