قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان،ساعت کاری و پاسخگویی موسسه از هم اکنون  تا اطلاع ثانوی شنبه الی چهارشنبه ساعت 13-8 می باشد.ساعت کاری و پاسخگوئی کتابخانه نیز در روزهای یاد شده فقط ساعت 10-9  ( جهت تحویل کتاب، تحویل پایان نامه، و امضا برگه تسویه حساب) کتاب به هیچ عنوان تحویل داده نمیشود.