اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 13 آذر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و هنر

برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب حکایت دولت و فرزانگی

برنده مسابقه: سرکارخانم یگانه علیزاده