اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 30 خرداد 1400

کانون دانشجویی فرهنگ و هنر

برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب حکایت دولت و فرزانگی

برنده مسابقه: سرکارخانم یگانه علیزاده