مسابقات تنیس

مسابقات تنیس روی میز پسران روز شنبه مورخ 96/09/04 با حضور 22 دانشجو از رشته های مختلف در سالن میثاق برگزار گردید که ورزشکاران به صورت دوره ای در 8 گروه به رقابت پرداختند که 2 نفر از هر گروه به مرحله خذفی راه پیدا کردند و درنهایت نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

 

 

 

نفر اول:سید علی سیدی

نفر دوم :سهیل رمضانی

نفر سوم:علی ابراهیمی