حضور طراح خودرو جدید سایپا ((رهام))

:bulb::muscle:🏻حضور طراح خودرو جدید سایپا ((رهام))

#حسین_سلیمانی از تهران

🛎فردا چهارشنبه 13 آذر98 در دانشگاه #خاوران مشهد

:ok_hand:🏻:oncoming_automobile:فرصتی مناسب برای آشنایی ورود به بازار کار طراحی خودرو در ایران
:oncoming_taxi:ویژه دانشجویان #طراحی_صنعتی خاوران

 

#رهام #خودرو_جدید_سایپا #حسین_سلیمانی #طراح_ملی