ثبت نام کاردانی به کارشناسی

 
کاردانی به کارشناسی
✅✅اطلاعیه مهم✅✅
 
 داوطلبانی که در مقطع کاردانی از مؤسسه آموزش عالی خاوران فارغ التحصیل شوند و این مؤسسه را در مقطع کارشناسی ناپیوسته پس از دانشگاههای دولتی به عنوان اولویت اول انتخاب نمایند، تا 80 درصد شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی تخفیف خواهند گرفت.
 
🌺🌺 متقاضیان سایر موسسات و دانشگاهها نیز که انتخاب اول خود را پس از دانشگاههای دولتی موسسه آموزش عالی خاوران قرار دهند درصدی از شهریه ثابت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
 
 
🌸🌸  داوطلبانی که متقاضی رشته های مؤسسه خاوران  به عنوان اولویت اول خود هستند ثبت نام رایگان در محل مؤسسه (طبقه3+ ، خانم حقیقی)انجام می گیرد.