مسابقات شنا

 

 

مسابقات شنا دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز پنج شنبه مورخ7/10/96 در استخر مجموعه آب منطقه برگزار گردید که نتایج حاصل شده به شرح ذیل می باشد:

 

اعضای تیم: مهسا مهمان نواز، سیده لیلی حسینی، سانازحصاری،شیوا نیدی،غزاله کریمی،اعظم ابراهیمی،کهنه قوچان،محدثه اکبرزاده        مربی:سحر پاشازاده

 

50 متر کرال سینه   مهسا مهمان نواز                         (مقام اول)

50 متر قورباغه        مهسا مهمان نواز                        (مقام اول)

50 متر پروانه          مهسا مهمان نواز                        (مقام اول)

50 متر پروانه          غزاله کریمی                            (مقام سوم)

50 متر قورباغه        سیده لیلی حسینی                    (مقام سوم)

50 متر کرال پشت    سیده لیلی حسینی                    (مقام دوم)

4*25 متر مختلط انفرادی   سیده لیلی حسینی           (مقام دوم)

 

تیمی: خاوران (مقام اول)   سناباد(مقام دوم)   خیام (مقام سوم)