اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

بسته بندی سبدهای معیشتی جهت کمک به نیازمندان
به همت 
کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع
بسیج دانشجویی موسسه(شهید شهریاری)
کانون دانشجویی هلال احمر
و با همکاری
 دیگر دانشگاه و موسسات
                                                                                                     (حکیم توس ، فردوس ، امام رضا)
                                                                                                                                                                                                در محل سالن ورزشی موسسه                                                                       
                                                                                                                     امورفرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران