اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون قرآن وعترت

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن وعترت اقدام به برگزاری زیارت حرم مطهر رضوی

و صرف صبحانه در مهمانسرا با اولویت برای دانشجویان خوابگاهی در تاریخ 97/9/19 نمود.