اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

انتخاب موسسه آموزش عالی خاوران به عنوان یکی از اعضای کمیته اجرایی و حضورفعال اعضای

کانون دانشجویی قرآن و عترت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

زمان : 23 الی 30 اردیبهشت ماه ، ساعت 18 الی 24

مکان: انتهای بلوار وکیل آباد ، نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس