اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

دهه آخر صفر

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن وعترت به مناسبت دهه آخر صفر ،رحلت پیامبر (ص) ،

شهادت امام حسن مجتبی (ع)و امام رضا(ع) اقدام به برگزاری مراسم عزاداری وسخنرانی 

مذهبی نمود .