اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

دهه آخر صفر

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن وعترت به مناسبت دهه آخر صفر ،رحلت پیامبر (ص) ،

شهادت امام حسن مجتبی (ع)و امام رضا(ع) اقدام به برگزاری مراسم عزاداری وسخنرانی 

مذهبی نمود .