اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ ورسانه

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

در جهت اعتلای هنر بازیگری و رسانه اقدام به     

برگزاری اولین دوره مسابقات  پانتومیم در بین دانشجویان  نمود.