اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی فرهنگ ورسانه

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

در جهت اعتلای هنر بازیگری و رسانه اقدام به     

برگزاری اولین دوره مسابقات  پانتومیم در بین دانشجویان  نمود.