اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 30 مهر 1398

کانون دانشجویی نشاط و سلامت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی نشاط و سلامت اقدام به برگزاری اردو تفریحی اخلمد

ویژه خانم ها در تاریخ 16 مردادماه نمود.