اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

مقالت برگزیده همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

مقالات  همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی که شرایط لازم را برای چاپ در ژورنالهای حامی داشته اند به شرح زیر می باشند:

 

 

30121 بازطراحی بوستانهای شهری با تأکید بر توسعه اجتماع پذیری  (نمونه موردی: بوستانهای منطقه 6 شهر مشهد) محمدرضا مبهوت، مریم زرین درفش طوسی
30168 ارزیابی فنی اقتصادی پروژه های عمرانی شهری با رویکرد بازگشت سرمایه  مطالعۀ موردی تقاطع خیام سجاد شهر مشهد)                  هوبخت عطاران، مانی حاذقی، گوهر واحدیان جواهری، بهاره سیدی
30150 بررسی اقلیمی پوسته نمایی بنا در خانه های بومی سنتی شهر بشرویه در جهت نیل به آسایش حرارتی اشکان معماریانی، سید مهدی مداحی