اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون دانشجویی نشاط وسلامت

امورفرهنگی موسسه با همت کانون دانشجویی نشاط و سلامت جهت ایجاد شور و نشاط و

همچنین صمیمیت و رقابت سالم در میان دانشجویان اقدام به برگزاری مسابقه بولینگ ویژه خانم ها

در تاریخ 97/10/13 همراه با اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم نمود.