قابل توجه دانشجويان گروه‌هاي عمران ، مديريت پروژه و ساختمان

 

(قابل توجه دانشجويان گروه‌هاي عمران ، مديريت پروژه و ساختمان )

 

جلسه توجيهي كارآموزي و پروژه ترم تابستان 95 به شرح ذيل مي‌باشد:

 

رديف

استاد راهنما

پروژه

زمان

 

كلاس

1

 

دكتر علامتيان

فولاد- بتن – راه-  كارآموزي

شنبه مورخ 95/04/26 ساعت 8 صبح

305

2

 

 

 

 

 

 

 

مهندس هاديان

كارآموزي

 

شنبه مورخ 95/04/26 ساعت 10 الي10:30

305

فولاد و بتن

 

شنبه مورخ 95/04/26 ساعت 10:30 الي11

305

راه

 

شنبه مورخ 95/04/26 ساعت 11 الي 11:30

305

3

 

 

مهندس صنعي

 

 

 

پروژه و كارآموزي

 

دوشنبه مورخ 95/04/28 ساعت 12

301

4

 

 

 

دكتر بينا

 

پروژه  راه و كارآموزي

يكشنبه مورخ 95/04/27 ساعت 10:30

301

5

 

 

 

دكتر گل‌نرگسي

 

پروژه و كارآموزي

 

 

يكشنبه مورخ 95/04/27 ساعت 12 الي 12:30

305

 

6

 

 

مهندس اميري

 

پروژه و كارآموزي

 

سه‌شنبه مورخ 95/04/29 ساعت 12

305

 

 

·      لازم به ذكر است حضور كليه دانشجويان الزامي‌ مي‌باشد و در صورت عدم حضور عواقب آن بر عهده دانشجو مي‌باشد.