افتخارات ورزشی دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران

 

نتایج دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران در

مسابقات ورزشی منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير دولتي در سال تحصیلی 96-95

رشته

دختران

پسران

تاریخ برگزاری

مقام انفرادی

نام دانشجو

مقام تیمی

کشتی

-

*

19/12/95

سوم

1-محمد مهدی صائبی فر(85 کیلو فرنگی)

2-مهدی دانش(86 کیلو آزاد)

3-ناصر علی محمدی(97 کیلو آزاد)

4-آرش بندار(97 کیلو فرنگی)

-

جودو

-

*

06/12/95

دوم

دوم

سوم

1-آرمین بندار(73 کیلوگرم)

2-آرش بندار(90 کیلوگرم)

3-امیر حسین رسولی

دوم

شطرنج

-

*

06/12/95

دوم

1-میلاد شعبان زاده

-

دو و میدانی

 *

-

16/02/96

دوم

دوم

دوم

سوم

1-سپیده مرادی(200 متر)

2-فاطمه جعفری(60 متر)

3-محدثه غدیری(800 متر)

4-محدثه غدیری(3000 آزاد)

چهارم

-

*

اول

اول

اول

 

دوم

دوم

دوم

سوم

1-حامد خیر آبادی(پرش سه گام)

2-حامد خیرآبادی(60 متر مانع)

3-حامد خیرآبادی،علی نیکدل،علی فرح بخش،رضا کوهستانی(4*200)

4-علی فرح بخش(60متر)

5-رضا کوهستانی(پرش سه گام)

6-محمد اسماعیل عبدالهی(پرتاب دیسک)

7-علی نیکدل(200متر)

دوم