اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان در آمفی تئاتر موسسه ، در تاریخ 98/4/27 برگزار گردید.

 

امورفرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران