اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

مسابقات قرآن وعترت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت

دانشجویی را در مرحله دانشگاهی در تاریخ 97/12/6 باحضور دانشجویان شرکت کننده و با نظارت داوران

در بخش شفاهی و کتبی برگزار نمود.