اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،14 خرداد 1399

کانون دانشجویی فرهنگ وهنر

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ وهنر:

برگزاری مراسم حافظ خوانی به مناسبت بزرگداشت روز حافظ با حضور استاد تاجیان

مورخ98/7/20