قابل توجه دانشجويان محترم

قابل توجه دانشجويان محترم

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت انتخاب واحد ترم اول سال تحصيلي 96- 95 ( مهر ماه ) دانشجويان موظف  مي باشند بر مبناي تعداد واحد مورد نياز موجودي ذيل را در حساب دانشجويي خود به عنوان علي الحساب شهريه  به حساب 1339298855   يا شماره كارت   2941-7012-3377-6104     نزد بانك ملت تامين نمايند.

انتخاب واحد زير 6 واحد           مبلغ  5.000.000 ريال

انتخاب واحد زير 14 واحد          مبلغ  6.500.000 ريال

انتخاب واحد بالاي 15 واحد      مبلغ 8.000.000 ريال نقد و يك فقره چك 3.500.000 ريالي به تاريخ 05/09/1395 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران قبل از انتخاب واحد

مقطع كارشناسي ارشد              مبلغ 10.000.000 ريال نقد و دو فقره چك 3.500.000 ريالي به تاريخ 05/08/1395 و 05/10/1395 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران قبل از انتخاب واحد

-       دانشجويان محترم مي توانند در صورت تمايل كل مبلغ را به صورت نقدي پرداخت نمايند . لذا اين دسته از دانشجويان ضرورتي به مراجعه حضوري به موسسه ندارند .

-       دانشجويان محترم توجه داشته باشند ، سيستم به دانشجوياني كه موجودي آنها كمتر از مبالغ قيد شده باشد اجازه انتخاب واحد مازاد بر سقف را نمي دهد . ( موجودي به معناي اين است كه  : هر گونه بدهي پرداخت و يا كسر بستانكاري كه در قسمت مالي سايت ثبت گرديده است )

-       دانشجويان مي توانند شهريه خود را از هر يك از كارتهاي عضو شتاب به كارت حساب موسسه فقط از طريق ATM ( خودپردازهاي )‌ بانك ملت واريز نمايند .

-       مبالغ واريزي پس از حدود 24 ساعت كاري در سايت دانشجو ثبت مي گردد ( در صورت عدم وجود اشكال در سيستمهاي بانك عامل )  و نيازي به ارائه فيش به صورت حضوري به امور مالي نمي باشد و جهت اطمينان از ثبت فيش واريزي به قسمت امورمالي سايت خود مراجعه نماييد  .

-       دانشجو موظف به ثبت و كنترل صحت شناسه دانشجويي قيد شده در قسمت مالي خود با اطلاعات فيش واريزي مي باشد .

-       لازم است دانشجويان تا حداكثر 72 ساعت قبل از انتخاب واحد ( 95/06/16 ) نسبت به تكميل موجودي خود اقدام نمايند . لذا ديركرد در واريز و بروز هر گونه مشكل از جانب بانك عامل  به عهده شخص دانشجو مي باشد.

-       همچنين دانشجويان مي توانند با فعال نمودن رمز دوم اينترنتي كارتهاي عضو شتاب خود از طريق پرداخت الكترونيك قسمت مالي سايت دانشجويي خود اقدام به تكميل موجودي حساب شهريه با استفاده از دستورالعمل پرداخت داخل سايت دانشجويي خود نمايند .

امور مالي

20/04/1395